top of page

It's Your Choice.

Tès biwo oswa kay vityèl.

1

Poukisa nou pa pale de li?

Si ou te gen kontak seksyèl ak yon lòt moun epi ou remake nenpòt siy yon STD, poukisa ou pa pale sou sa ak pwofesyonèl medikal nou yo epi fè tès la.

 

Sentòm STD yo ka vini epi ale sou tan. Sa pa vle di STD a disparèt. Li trè komen pou sentòm STD yo twò grav ak endeslabl.

 

Lavi ou se yon kado. Kado tèt ou ak sante.

2

Poukisa chwazi nou?

EKIP ZANMI

Anplwaye zanmitay nou an dedye pou sèvi ak satisfè bezwen ou yo. Ou ka toujou espere sèvis ak yon souri nan anviwònman nou yo.

EKIP DEDWE

Ekip nou an dedye a asire w ke eksperyans ou se youn nan ekselans. Si gen nenpòt bagay nou ka fè pou satisfè oswa depase bezwen ou yo, ekip medikal ak pwofesyonèl nou yo nan sèvis ou.

KONFIDANSYÈL & KONFIDANSYÈL

Alive & Well fyè pou l konstwi vertikal tès konfidansyèl yo pou satisfè bezwen tout kalite lavi yo. Tout tès medikal ak tès avèk nou yo ap rete konfidansyèl

3

Fè tès la

Nou pale Panyòl, Hindi, Kreyòl ak Ris

Alive & Well Community Partners (AWCP) pral kenbe tout enfòmasyon pèsonèl ak dosye medikal yo nan pi wo estanda nan vi prive ak konfidansyalite. AWCP pral divilge enfòmasyon pèsonèl sou swen sante sèlman lè kliyan nou yo otorize alekri oswa lè lalwa egzije sa.

bottom of page